Uutislistaukseen

Kirkolliskokouksen sukupuolijakauma tasaantui, uusia edustajia alle puolet

Kirkolliskokouksen istunnossa mies puhuu edessä ja muut kuuntelevat.

Kirkolliskokouksen istunto vuonna 2019. Kuva: Kirkon kuvapankki.

Kirkolliskokousedustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle on valittu. Valitusta edustajasta uusia edustajia on noin 46 %.

Suurin vaihtuvuus edustajissa on Helsingin ja Kuopion hiippakunnissa. 

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (2016: 61) ja naisia 42 (2016: 35). Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista.

Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta (2016: 56 v.).

Tietoa vaaleista ja valituista löytyy evl.fi/plus-verkkosivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja vaalien EhdokasgalleriastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Maltilliset valmiita kompromisseihin?  

Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kommentoi vaalin tulosta seuraavasti:

"Kirkolliskokoukseen valitut edustajat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaisia asioita heidän valitsijayhdistyksensä painottivat. Tunnustuksellisuutta ja Raamattua korostavat konservatiivit muodostavat reilun kymmenesosan. Toinen keskeinen ryhmä ovat kirkon perustehtävää, rakenteellista uudistumista ja vuoropuhelua korostavat maltilliset konservatiivit, joihin luen 40 prosenttia edustajista. Kolmannessa ryhmässä ovat kirkon uudistumista ja yhteisymmärrystä korostavat maltilliset liberaalit, joita on noin neljännes edustajista. Kirkon uudistumista ja tasa-arvoa ajaviin liberaaleihin lukeutuu myös noin neljännes edustajista.

Kirkolliskokouksen ratkaisuvalmius punnitaan erityisesti siinä, ovatko ”maltilliset” ryhmät dialogin ohella myös aidosti valmiita kompromisseihin vaikeissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi kysymyksessä avioliittoon vihkimisestä. Uuden kirkolliskokouksen johdolla kirkon on myös alettava sopeutua verotulojen laskuun ja tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia toiminnan turvaamiseksi."

Tiedot valituista ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset maanantaina 17.2.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Tieto Ahvenanmaan maallikkoedustajasta saadaan 17.2.

Lisätietoja:
evl.fi/kirkolliskokousvaalit
ehdokasgalleria.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon viestintä
13.2.2020

14.2.2020 11.12