Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sääksjärven seurakuntatalon piirustukset

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 3. maaliskuuta nipun viime vuoden puolella tehtyjä valtuustoaloitteita sekä hyväksyi Sääksjärven seurakuntatalon 17. helmikuuta päivätyt rakennuspiirustukset.

Piirustusten mukaan yksikerroksinen seurakuntatalo on 550 neliön suuruinen. Uusi seuris rakennetaan seurakunnan omistamalle tontille Pitkäahteentien ja Ruskontiellä sijaitsevan uuden liityntäpysäköintialueen väliselle alueelle. 

Salin, kerhotilojen ja partiokolon lisäksi seurakuntatalossa on diakonian vastaanottohuone. Rakennuksen suunnittelussa on pyritty tilojen monikäyttöisyyteen. Talon on suunnitellut arkkitehti on Jouni Kulmala Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:sta. Kirkkoneuvosto hyväksyi talon kustannusarvion syyskuussa. Tämän vuoden talousarviossa rakennushankkeen kokonaiskustannukseksi on merkitty 3,5 miljoonaa euroa.

Hiilineutraali seurakunta 2030? - ympäristötyöryhmä aloitti

Kirkkoneuvosto käsitteli kolme 17.12.2019 päivättyä valtuustoaloitetta ja yhden toukokuussa tehdyn aloitteen.

Maria Päiväsen, Hannele Lehikoisen ja Tuula Petäkosken aloite koski Lempäälän seurakunnan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kirkon energia- ja ilmastostrategian mukainen.

Neuvosto perusti ympäristötyöryhmän käåsitelemään asiaa perusteellisesti. Seitsenhenkisen ryhmän työntekijäjäsenet ovat seurakuntapuutarhuri Petri Solja, seurakuntapastori Henri Karvinen, nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen, asiantuntijajäsenet sähköopin professori Pertti Järventausta ja pastori, psykoterapeutti Jussi Holopainen. Kirkkoneuvoston edustajat ovat Tuula Petäkoski-Hult ja Timo Viitanen. Työryhmän kutsuu koolle Henri Karvinen.

Lempäälän Demarien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki joulukuussa valtuustoaloitteen, jossa esitetään keskustelutilaisuuden tai seminaarin järjestämistä luottamushenkilöille ja henkilöstölle, jotta he loisivat yhteisen tavoitteen Lempäälän seurakunnan omistamien maiden kehittämismahdollisuuksista. Kirkkoneuvosto päätti pitää sisäinen keskustelutilaisuuden, ja se on vielä maaliskuun aikana.

Sisäistä valvontaa parannetaan hallintoa kehittämällä

Asko Siivolan ja hiljattain edesmenneen Raimo Sirénin joulukuinen valtuustoaloite koski seurakunnan sisäisen valvonnan parantamisesta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että päätöksenteon prosesseja ja seurantaa parannetaan määrätietoisesti kehittämällä hallintoa ja sitä ohjaavia ohjesääntöjä ja asiakirjoja. Parhaillaan valmisteltavan uuden strategian hyväksymisen yhteydessä hallintoa koskevat linjaukset ja muutosesitykset tulevat kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi 9.6.2020.

Maikki Hämäläinen-Ylikahrin 28.5.2019 päivätty valtuustoaloite ikäihmisten digikahvilasta ei johtanut jatkokäsittelyyn. Lempäälän kunta tarjoaa samaa palvelua kuntalaisille.

Hankitaan asianhallintajärjestelmä ja luovutaan osittain palkanlaskentayhteistyöstä  

Seurakuntaan hankitaan vielä tämän kevään aikana Domus-niminen asianhallintajärjestelmä. Kirkkohallituksen tekemän kilpailutuksen jälkeen palvelu on ollut yleisesti seurakuntien ja – yhtymien käytössä. Tavoitteena on helpottaa ja selkiyttää asiakirjahallinnon ja päätöksenteon prosesseja.

Vuodesta 2016 lähtien Lempäälän taloustoimistossa on hoidettu oman seurakunnan rinnalla neljän muun seurakunnan palkka-asioita. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta luopuu henkilöstövoimavarojen puutteen vuoksi palkanlaskennan yhteistyöstä Kangasalan ja Oriveden seurakuntien kanssa. Sopimuksia päätettiin jatkaa entiseen tapaan Urjalan ja Jämsän seurakuntien kanssa. Muutos merkitsee arvioitujen toimintatuottojen pienenemistä jonkin verran.

Kirkkoneuvosto valitsi Veikko Kuumolan taloudellisen jaoston jäseneksi edesmenneen Raimo Sirénin tilalle. Kuumolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi neuvosto valitsi Markku Niemisen.

Tiedottaja työvapaalle   

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan tiedottajan Marita Miettinen työvapaan 1.4.–31.8. väliseksi ajaksi ja päätti palkata Kaija Lindforsin vahtimestariksi yhtä pitkäksi ajaksi.

Tiedottajan sijaisen haku oli käynnissä 10.-21.2. Sijaista hettiin kymmenen kuukauden ajaksi 1.4.–31.12.2020. Paikkaa haki 18 henkilöä, joista kolme pyydettiin haastatteluun. Haastatteluryhmä kuitenkin katsoi, että haastatelluista ei löytynyt tehtävään sopivaa henkilöä.

Kokouksessa tuli ilmi, että sijaista tarvitaan varmuudella vain viisi kuukautta. Tämän mittaisen sijaisuuden täyttö onnistuu viranhaltijapäätöksellä. Kirkkoneuvosto päätti keskeyttää rekrytointiprosessin. Sijaisuuden täyttö järjestetään työkierron ajatuksen mukaisesti laittamalla paikka auki sisäiseen hakuun. Sijaisen valinnasta päättää vs. kirkkoherra Matti Vehviläinen.  

11.3.2020 14.45