Uutislistaukseen

Vuoden 2019 tilinpäätös oli ylijäämäinen

14.4.2020 15.56

Kirkkoneuvosto käsitteli maaliskuun lopussa pidetysssä etäkokouksessa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toiminta- ja henkilöstökertomuksen.

Tilikausi toteutui esittelijänä toimineen vs. talousjohtaja Annu Kuusiston mukaan parempana kuin talousarviota tehdessä oli arvioitu. Ylijäämää tilikaudelle kirjattiin 190 832 euroa.

Verotulojen määrä jäi 106 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Tilikauden positiiviseen tulokseen vaikuttivat sekä toimintakulujen 220 000 euron alitus että toimintatuottojen 190 000 euron lisäys suhteessa budjetoituihin määrärahoihin.

Toimintatuottojen määrää nosti mm. Pappilan tilasta myydyn määräalan kaupasta kirjattu voitto-osuus.

Vuosikatteeksi muodostui 508 431 euroa, mikä vahvistaa seurakunnan kassaa mm. tulevien investointien toteuttamiseksi. Poistoja kirjattiin yhteensä 388 675 euroa.

Kirkollisveroa kertyi vuonna 2019 kaikkiaan 4 093 782 euroa. Kasvua edellisvuoteen oli runsaat 7 prosenttia.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomukset vahvistaa lopullisesti vielä seurakunnan kirkkovaltuusto.

RP