Uutislistaukseen

Tiedote seurakunnan rippikouluista kesällä 2020

8.5.2020 21.51

Lempäälän seurakunnan rippikoulut järjestetään tänä kesänä pääosin alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan huolellisesti koronatilanteen aiheuttamat toimenpiteet ja sen vaatimat turvallisuusnäkökohdat.

Yhteistyötä turvallisuusohjeiden suhteen tehdään kunnan terveysviranomaisten kanssa.

Savon rippikoulun leiripaikka muuttuu, Kesä-Lapin mahdollisista muutoksista sekä konfirmaatioiden järjestämistavasta tiedotetaan myöhemmin.

Päivärippikoulu järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan. Päivärippikoulua varten laaditaan oma turvallisuusohje, jossa hyödynnetään kouluissa hyväksi havaittuja toimintamalleja, kunnan terveysviranomaisten ohjeita ja hiippakunnan antamia ohjeistuksia. Turvallisuusohje on jokaisen osallistujan ja huoltajan allekirjoitettava. 

Kaikki rippikouluryhmät voivat järjestää fyysisiä tapaamisia 1.6. alkaen. Näissä noudatetaan päivärippikoulun turvallisuusohjetta, joka on jokaisen osallistujan ja huoltajan allekirjoitettava.

Ryhmäjaot eivät mene uusiksi. Kaverin kanssa pääsee samalle leirille.

Rippikoulujen leirijaksot Tervajärven leirikeskuksessa järjestetään pääsääntöisesti alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kaikkien leirien pituutta lyhennetään yhdellä vuorokaudella eli leiri päättyy päivän ennakkotietoja aiemmin. Leireillä ei järjestetä vierailupäivää.

Savon riparin leiripaikka muuttuu, leirijakso pidetään Heinäkallion leirikeskuksessa Kangasalla1.-8.6.2020.

Päivitetty aikataulu ja tiedot muutoksista ovat nähtävissä seurakunnan nettisivulla 15.5. alkaen, eli heti kun työryhmä on ehtinyt tarkistaa aikataulut ja väljennetyn majoituksen riittävyyden.

Leireille laaditaan oma turvallisuusohje, jossa huomioidaan aluehallintoviraston, terveysviranomaisten, piispojen ja Kirkkohallituksen ohjeistus, ja joka on jokaisen osallistujan ja huoltajan allekirjoitettava.

Kesä-Lapin riparin aikataulussa ja/tai leiripaikassa voi tapahtua vielä muutoksia. Tästä asiasta tiedotetaan heti, kun asia varmistuu.

Konfirmaatiomessujen ajankohtaa ja toteutusta mietitään vielä. Niistä päätetään 15.5. mennessä. Turvallisuusohjeet ovat samat kuin muutenkin jumalanpalveluksissa.

Rippikoulujen ja konfirmaatioiden toteutuksessa huomioidaan nuorille ja huoltajille sekä työntekijöille tehdyn kyselyn tulokset. Kysely toimitetaan perheille sähköpostilla pe 8.5. 

Leirien järjestelyillä pyritään kaikin mahdollisin keinoin mahdollistamaan nuorille turvallinen, onnistunut ja ikimuistoinen riparikokemus.

Lisätietoja kesän rippikouluista:

Rippikouluista vastaava nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen, p. 050 544 33 51 

Nuorisopastori Henri Karvinen, p. 050 544 33 93 

etunimi.sukunimi@evl.fi lempaalanseurakunta.fi/rippikoulut