Uutislistaukseen

Jumalanpalvelukset ja leiritoiminta käynnistyvät

Valtioneuvosto teki toukokuun alussa päätöksen koronaepidemian kokoontumisrajoitusten asteittaisesta purkamisesta 1.6. 2020 alkaen

Myös seurakunnan kokoontumisissa sovelletaan hallituksen linjaamaa 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa.

Ohjeistuksensa toiminnan asteittaisesta käynnistämisestä yli kahden kuukauden tauon jälkeen ovat antaneet myös evankelis-luterilaisen kirkon piispat:

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee varmistetaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen.

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan.

Rippikoulut ja leiritoiminta

Päivärippikoulujen, rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista kesäkuun alusta alkaen henkilörajoitukset, tilojen väljyys ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. 

Lempäälän seurakunnan osalta alkukesän toiminnasta ja käytännöistä tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin

RP

11.5.2020 16.06