Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto: uuden kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto

Lempäälän kirkkovaltuusto yhteiskuvassa

Kirkkovaltuusto vuonna 2019. Edessä keskellä entinen kirkkoherra, rovasti Mikko Oikarinen.

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 20. lokakuuta seurakunnan uuden kirkkoherran viran täytön suuntaviivat.

Seurakunnan kirkkoherra Mikko Oikarinen jäi eläkkeelle syyskuun 1. päivä.

Lausuntonsa valtuusto toimittaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.  

Kirkon omien säännösten mukaisesti kirkkoherran valinnan järjestää hiippakunnan tuomiokapituli, ei seurakunta. 

Valtuusto äänesti välillisen vaalitavan puolesta 

Kirkkovaltuusto päätti pyytää tuomiokapitulilta viran haun avaamista ja kirkkoherran valintatavaksi välillistä vaalia.

Sen mukaisesti kirkkoherran valitsisi kirkkovaltuusto. Lempäälän kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.

Toisessa, perinteisessä ja niin sanotussa välittömässä vaalitavassa äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan jäsenet.

Päätös syntyi vasta äänestyksen jälkeen. Timo Syväjärvi esitti Tuija Seppäsen kannattamana välitöntä vaalitapaa. Ehdotusta kannatti 8 valtuutettua. Välillinen vaalitapa voitti 18 äänen turvin.   

Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että ennen kirkkoherran valintaa seurakuntalaisten mielipidettä kuullaan järjestämällä vaalipaneeli tai muu avoin yleisötilaisuus.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee Lempäälän kirkkoherran valintaa kokouksessaan 18. marraskuuta. Viran haun ja vaalin tarkempi aikataulu selviää sen jälkeen. 

Lempäälä-talon muutostöihin 130 000

Kirkkovaltuusto päätti myöntää 130 000 euron lisämäärahan Lempäälä-talon toimitilan muutostöihin.

Taloon siirtyy vuoden 2021 alussa seurakunnan hallinto, uusi seurakuntatoimisto, lapsi- ja perhetoiminnan Lempoisten kokoontumistilat sekä diakonian vastaanotto. Varat käytetään avoimen tilan muuttamiseen toimisto-, vastaanotto- ja kokoontumistiloiksi. Lisäksi varoja käytetään kalustukseen.  

Nieminen valtuustoon Länsipuron tilalle 

Annette Länsipuro on pyytänyt eroa kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkovaltuusto myönsi eron ja kutsui Markku Niemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. 

Mikko Oikarisen läksiäismessu 8. marraskuuta 

Kirkkoherra, rovasti Mikko Oikarisen läksiäismessu on sunnuntaina 8. marraskuuta 2020 Pyhän Birgitan kirkossa. Messussa Mikko Oikarinen pitää lähtösaarnan.

Messun jälkeen on kahvitilaisuus Lempoisten seurakuntatalossa. 

Tilaisuuksissa noudatetaan ajankohtaisen koronatilanteen mukaisia viranomaisohjeita. 

Katso kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat tämän linkin takaa.  

Lisätiedot kirkkoherran valinnasta:

Marika Salo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
salonmarika[ät-merkki]gmail.com
 
Anneli Hell, talousjohtaja
p. 0400 546 222, etunimi.sukunimi@evl.fi

 

 

23.10.2020 15.00