Uutislistaukseen

Mikko Oikarinen1.jpg

Mikko Oikarinen jäi eläkkeelle - kirkkovaltuusto päättää haun suuntaviivat

19.10.2020 17.03 Kirkkoherra, rovasti Mikko Oikarinen jäi eläkkeelle 1. syyskuuta. Läksiäismessu 8. marraskuuta Pyhän Birgitan kirkossa lähetetään suorana.

Lempäälän seurakunnan kirkkoherra, rovasti Mikko Oikarinen on jäänyt eläkkeelle syyskuun 1. päivä. Hän hoiti virkaa 15 vuoden ajan vuodesta 2005 lähtien. Virkaa tekevä kirkkoherra on Matti Vehviläinen.

Seuraavassa kokouksessaan tiistaina 20 lokakuuta kirkkovaltuusto päättää lopullisesti uuden kirkkoherran valinnan suuntaviivat. Aiemmin asiaa on käsitellyt omalta osaltaan kirkkoneuvosto.  

Valitsijoiksi kirkkovaltuutetut?   

Kirkkovaltuusto päättää, että viranhaku avataan ja että valinta tehtäisiin kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti välillisen vaalin kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että äänioikeutettuja olisivat kirkkovaltuuston jäsenet. Toisessa vaalitavassa, välittömässä vaalissa, äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä.

Kirkkoneuvosto esittää myös, että kirkkovaltuuston puheenjohtajisto miettii ja antaa lausuntonsa Lempäälän seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Hippakunnan tuomiokapituli järjestää

Kirkon omien säännösten mukaisesti kirkkoherran valinnan järjestää hiippakunnan tuomiokapituli, ei seurakunta. 

Kirkkovaltuusto antaa virkaa ja valintaa koskevan lausuntonsa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille viimeistään 20. marraskuuta. Sen jälkeen asia etenee tuomiokapitulissa. Viran haun ja vaalin tarkempi aikataulu selviää tuomiokapitulin käsittelyn jälkeen.

Huomionarvoista on, että päätöksen kirkkoherran vaalin vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Käytännössä päätös voi poiketa seurakunnan pyynnöstä vain erityisestä syystä.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lisätietoja täytettävästä virasta antaisivat jatkossa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo ja seurakunnan talousjohtaja Anneli Hell.   

Lempäälä-talon muutostöihin 130 000

Kirkkovaltuusto käsittelee lokakuun kokouksessaan Lempäälä-talon vuokratoimitiloja koskevan määrärahan myöntämistä sekä valtuuston jäsenen eroa. 

Kirkoneuvosto esittää Lempäälä-talon hallintotilojen sekä lapsi- ja perhetoiminnan kokoontumistilojen muutostöihin ja kalusteisiin 130 000 euron lisämääräraha vuonna 2020.

Annette Länsipuro on pyytänyt eroa kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton vuoksi. Kirkkovaltuusto myönsi eron Anette Länsipurolle ja kutsui Markku Niemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. 

Katso kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat tämän linkin takaa.  

Lisätiedot kirkkoherran valinnasta:

Marika Salo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
salonmarika[ät-merkki]gmail.com
 
Anneli Hell, talousjohtaja
p. 0400 546 222, etunimi.sukunimi@evl.fi