Uutislistaukseen

Hae kirkkoherraksi 18.12. kello 15 mennessä!

19.11.2020 14.09

Lempäälän seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnon (20.10.2020 § 42.5) mukaan kirkkoherran viran erityiset tarpeet ovat seuraavat:

  • Seurakunnassa on juuri vahvistettu strategia, joka edellyttää vahvaa sitoutumista. Toteuttaminen vaatii paljon muutosjohtamisen hallintaa, kestävyyttä ja paineensietokykyä. Eduksi katsotaan onnistuneiden muutosprosessien läpivienti aikaisemmassa työhistoriassa. Kyky toimia hengellisenä johtajana muuttuvassa ympäristössä.
  • Perehtyneisyys ja kokemus nykyaikaisesta yhteistöllisestä seurakuntaelämästä, sekä halu kehittää ja innovoida sitä.
  • Edellytetään verkostomaista työtapaa ja hyviä kommunikaatiotaitoja, niin sisäisessä kuin ulkoisessa toiminnassa. Hyvät viestinnälliset taidot ja kyky hyödyntää uusia viestintäkanavia.
  • Työkokemuksen ja opintojen kautta hankittu hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen, joka on seurakunnan hyödynnettävissä.
  • Näyttöä hyvistä sosiaalisista taidoista ja innostavasta modernista henkilöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden asiantuntemukselle.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antavat lisätietoja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo, salonmarika@gmail.com ja talousjohtaja Anneli Hell, puh. 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi.

Hakuaika päättyy 18.12.2020 klo 15:00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella., joka avautuu klikkamalla tästä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere. 

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Virkaa hakeneet haastatellaan pe 8.1.2021.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto-kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.