Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston yhteiskuva. Myös seurakunnan kirkkoneuvosto pohtii kirkkoherran valintaa, vaikka varsinainen vapaa vaali on kirkkovaltuustossa 23. helmikuuta. Neuvoston arkistokuva on vuodelta 2019. Sen jälkeen kokoonpano on hiukan muuttunut.

Kirkkoherraehdokkaat kirkkoneuvoston puntariin 16. helmikuuta 

12.2.2021 14.20

Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi tiistain kokouksessaan 16. helmikuuta seurakunnan uuden kirkkoherran valintaa. 

Ehdolla on viisi henkilöä, Hattulan seurakunnan seurakuntapastori, TT Miikka Anttila, Harjun seurakunnan vs. johtava kappalainen, TT Mika Nokelainen, Punkalaitumen seurakunnan vs. kirkkoherra, TT, HM Leena Sorsa, Lempäälän seurakunnan vt. kirkkoherra, TM Matti Vehviläinen ja Puolustusvoimien kenttärovasti, TM Timo Waris.

Kirkkovaltuustossa on 23. helmikuuta vapaa vaali, jossa äänioikeus on 27 kirkkovaltuuston jäsenellä. Vaalissa valtuutetut voivat äänestää ketä tahansa ehdokasta. 

Kuitenkin kirkon päätöksentekojärjestelmän mukaisesti myös kirkkoneuvosto käsittelee asian ja antaa kirkkovaltuustolle oman esityksensä kirkkoherrasta. 

Neuvoston jäsenillä on omassa käsittelyssään apuna monia ehdokkaita koskevia asiakirjoja: hakijakooste, ansiovertailu, tuomiokapitulin lausunto ja soveltuvuusarvion tulokset. 

Mukana on myös vaalia valmistelevan, pääosin luottamushenkilöistä koostuvan seitsenhenkisen työryhmän ehdotus. Se esittää, että Lempäälän seurakunnan kirkkoherraksi valitaan hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien tulosten perusteella eniten ryhmässä kannatusta saaneista Mika Nokelainen tai Matti Vehviläinen.  

Hiippakunnan ja seurakunnan yhteistyötä  

Haku kirkkoherran virkaan päättyi 18. joulukuuta 2020. Tampereen hiippakunnan järjestämien haastattelujen ja 13. tammikuuta antaman oman lausuntonsa jälkeen valinnan valmistelut ovat jatkuneet seurakunnan puolella.  

Vaalia valmisteleva työryhmä on tammi-helmikuun aikana muun muassa haastatellut hakijat, järjestänyt soveltuvuusarvioinnin sekä ehdokkaiden vaalipaneelikeskustelun verkossa. Kaikki viisi ehdokasta kävivät Mercuri Urvalin toteuttamassa soveltuvuusarvioinnissa.     

Omassa arvioinnissaan Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli katsoi, että "Lempäälän seurakunnan edellyttämät erityiset tarpeet täyttyvät kaikkien hakijoiden kohdalla, mutta parhaiten Leena Sorsan ja Mika Nokelaisen kohdalla”. 

Vaalia valmistelevan työryhmän jäsenet ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo (puheenjohtaja), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Tolonen sekä kirkkoneuvoston jäsenet Paula Eloranta, Timo Kämäräinen, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult sekä seurakunnan työntekijöistä henkilöstöpäällikkö Arja Lähdekorpi.

Seurakunnassa kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston asiat. Lempäälässä siihen kuuluu 12 jäsentä: Marika Salo (varapuheenjohtaja), Paula Eloranta, Leila KoivistoVeikko Kuumola, Timo Kämäräinen, Mikko Kärki, Tarja Lehtiö, Asko Ojakoski, Tuula Petäkoski-Hult, Heidi SalonenAsko Siivola ja Mikko Vesamäki.

Kirkkoherra on virkansa puolesta neuvoston kokousten puheenjohtaja. Koska virkaa tekevä kirkkoherra Matti Vehviläinen on yksi vaalin ehdokas, hän ei voi 16. helmikuuta osallistua kirkkoherra-asian käsittelyyn. Puheenjohtajuus siirtyy pykälän ajaksi neuvoston varapuheenjohtajalle, Marika Salolle.

Marita Miettinen

Katso kirkkoneuvoston 16.2.2021 kokouksen esityslista ja myöhemmin pöytäkirja tämän linkin takaa.