Uutislistaukseen

Neuvosto vahvisti Sääksjärven seurakuntatalon nimen 11.5.

11.5.2021 14.11

Kirkkoneuvosto kokoontui toukokuun kokoukseensa tiistaina 11. toukokuuta. Kokous oli verkossa. 

Pöytäkirja on nähtävillä tämän linkin takana.  

Esityslistalla oli Sääksjärven uuden seurakuntatalon nimestä päättäminen, päätös kirkon ympäristödiplomin hakemisesta, metsästysvuokrasopimuksesta päättäminen sekä joukko henkilöstö- ja hallintoasioita, ja niiden joukossa talousjohtajan sijaisen rekrytoinista päättäminen ensi syksyn ajaksi.  

Keidas vai Satama? 

Sääksjärven seurakuntatalon nimestä järjestettiin kaksiosainen kilpailu sosiaalisessa mediassa. Äänestys päättyi maanantaina 10.5.2021. Loppukilpailussa oli kaksi ehdotusta: Keidas ja Satama. Näista Satama-nimi sai enemmän kannatusta. Uuden seurakuntatalon nimi on siis Satama. Talon ajavaiset ovat 26. syyskuuta.   

Ympäristödiplomilla seurakunta kantaa vastuuta 

Neuvosto päätti kirkon ympäristödiplomin hankkimisesta. Ympäristödiplomi on järjestelmä, jonka avulla seurakunnat voivat kantaa ympäristövastuutaan. Seurakuntaan on vuoden 2020 maaliskuussa perustettu työntekijöistä ja seurakuntalaista koostuva ympäristötyöryhmä. Työryhmän tavoite on esitellä toimenpiteet, joilla seurakunta pääsee hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Samalla ryhmä edesauttaa seurakuntaa hankkimaan ympäristödiplomin.  

Sarvikkaan Metsästysseura ry on anonut metsästysvuokrasopimukselle jatkoa seuraavalle viidelle vuodelle, 1.8.2021 – 31.7.2026. Neuvosto päätti tehdä sopimuksen. Sopimus koskee seuraavia määräalatunnuksia: Kaukalokallio 418-437-1-20 (74,22 ha) Lempäälän Maisenrannassa sekä Sarvakkaanmetsä 418-453-4-14 (44,85 ha) Lempäälän Sarvikkaassa. Metsästysvuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä. 

Tiedoksi: Matti Vehviläinen kirkkoherran virkaan 1.5.2021

Henkilöstöasioissa neuvosto sai tiedoksi Matti Vehviläisen irtisanoutumisen Lempäälän seurakunnan kappalaisen virasta 1.5.2021 alkaen. Hän sai Tampereen tuomiokapitulista 14.4.2021 virkamääräyksen Lempäälän seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.5.2021 lukien. Kokouksessa neuvosto vahvisti myös kirkkoherran palkan tason. Kappalaisen viran haku tulee päätettäväksi kirkkoneuvostossa kesäkuun kokouksessa 8. kesäkuuta.  

Neuvosto päätti äänestyksen jälkeen talousjohtajan viransijaisen rekrytoinnista. Hakuaika on 17.5 – 31.5.2021. Kokoaikainen talousjohtaja palkataan 1.8.-30.11.2021 väliseksi ajaksi. Nykyinen  talousjohtaja on virkavapaalla. Hän on yhteinen työntekijä Sääksmäen seurakunnan kanssa. 

Marika Salo teki kokouksessa vastaesityksen, jonka mukaan seurakunta pyytäisi ennen päätöstään Lempäälän ja Sääksmäen seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston koolle talousjohtajan yhteisvirkakokeiliun arvioimiseksi. Vastaesitys kaatui äänin 7-5. 

Kokouksessaan kirkkoneuvosto sai tiedoksi tilintarkastustuskertomuksen ja henkilöstösuunnitelman luonnoksen. Neuvosto myös hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön muutoksen, jonka mukaan neuvosto voi kokoontua sähköisen etäyhteyden avulla. Asia on ratkaistu aiemmin kirkkolaissa.

Kirkkohallituksen suosituksen mukaan neuvosto päätti pyytää sidonnaisuusilmoitukset kirkkoneuvoston varsinaisilta jäseniltä, kirkkovaltuuston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta, kirkkoherralta, talousjohtajalta, henkilöstöpäälliköltä ja kiinteistöpäälliköltä kahden vuoden välein. Sidonnaisuutena ilmoitetaan toimitusjohtajan tehtävä tai hallitusta vastaavan toimielimen jäsenyys yrityksessä, yhdistyksessä, säätiössä tai muussa yhteisössä.    

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntaan henkilökunnan piiristä ympäristövastaaviksi seurakuntapastori Henri Karvisen ja nuorisotyönohjaaja Tiina Koskisen, tietosuojahenkilöksi seurakuntapuutarhuri Petri Soljan ja saavutettavuusvastaavaksi tiedottaja Marita Miettisen. Tehtävät alkavat 1. elokuuta 2021.