Uutislistaukseen

Joidenkin sukuhautojen hallinta-aika päättymässä

24.7.2021 18.57

Lempäälän seurakunnan kirkkohautausmaalla sekä Ristimäen hautausmaalla on joitakin sukuhautoja, joiden hallinta-aika on päättymässä. Hallinta-ajan päätyttyä mainitut hautapaikat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Käyttöönoton edellytyksenä on se, että asiasta ilmoitetaan virallisin kuulutuksin.

Lempäälässä kuulutusmenettely toimitetaan julkaisemalla ilmoitus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa ja tiedottamalla asiasta seurakunnan verkkosivuilla. Lisäksi haudat, joita kuulutus koskee, merkitään toimenpiteestä kertovalla ilmoituksella.

Mikäli kuulutusmenettelyllä ei löydy haudoille haltijaa tai hautoja ei lunasteta uudelleen, hautapaikan katsotaan palautuneen seurakunnalle luovutettavaksi edelleen uutena sukuhautana.

Seurakuntapuutarhuri Petri Soljan mukaan osalla kuulutettavista hautapaikoista on myös voimassa olevia hoitosopimuksia.

Ellei kyseisiä hautapaikkoja ei lunasteta uudelleen, seurakunta voi purkaa hoitosopimuksen yksipuolisesti. Jäljellä oleva pääoma palautetaan hautainhoitorahastosta ilman korkoja hoitosopimusasiakkaalle.

Nykykäytännön mukaan kirkkohautausmaalta luovutetaan sukuhauta, jos vainaja on eläessään kuulunut 45 vuotta Lempäälän seurakuntaan tai jos vainaja tai hänen puolisonsa on sotaveteraani. Ristimäen hautausmaalla ei ole tällaista ehtoa, vaan sinne on kaikilla oikeus tulla haudatuksi hautaustoimilain mukaisesti.

– Kirkkohautausmaalla ovat vapaat hautapaikat käymässä vähiin. Kuulutusmenettelyllä niitä vapautuu edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, Solja selventää.

Kuulutettaviksi tulevat haudat sijaitsevat koko kirkkohautausmaan alueella ja Ristimäen hautausmaan osastoilla 2 ja 3. Kuulutettavilla haudoilla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai taiteellisesti merkittäviä muistomerkkejä, jotka on syytä säilyttää.

Lisätietoja saa seurakuntapuutarhuri Petri Soljalta, p- 050 544 3531.