Uutislistaukseen

Rakentamaton tontti, jonka toisella reunalla on kerrostalo. Vanha seurakuntakeskus on purettu. Tontille nousee uusi seurakuntatalo sekä asuinkerrostalo.

Kirkkoneuvosto: Vihreää valoa Sääksjärven seurakuntatalolle ja Lempäälä-talolle

17.9.2019 11.00

Kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 10. syyskuuta. Kokous oli lähtölaukaus Sääksjärven seurakuntatalon rakentamiselle.

Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden 550 neliömetrin suuruisen seurakuntatalon kustannusarvion ja toimet, jotka tähtäävät rakennusluvan ja talon rakentajan hankkimiseen. Samalla talon pääsuunnittelija ja arkkitehti Jouni Kulmala valtuutettiin hakemaan rakennuslupaa.

Lempäälä-talon vuokrasopimus valtuuston päätettäväksi 

Kokouksessa käsiteltiin seurakuntatilojen vuokraamista Lempäälä-talosta.

Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt vuokrasopimusta 11. kesäkuuta silloisilla vuokraehdoilla, mutta hyväksyi sen omalta osaltaan nyt syyskuussa muutosten jälkeen. Lopullisesti sopimuksen hyväksyy kirkkovaltuusto. Se kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 24. syyskuuta.

Ratkaiseva muutos vuokraehdoissa koskee vuokra-aikaa. Sen minimiaika on vähentynyt kesäkuuhun verrattuna 15:stä vuodesta kolmeen vuoteen.

Kirkkoneuvoston päätös on kokonaisuudessaan seuraava: ”Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että se hyväksyy Lempäälä-talon vuokrasopimuksen 29.4.2019 annetun vuokrasopimusluonnoksen mukaisella neliöhinnalla ja että sopimus on kaksivuotinen vuoden irtisanomisajalla, jolloin minimi kokonaisvuokra-aika on kolme vuotta.”

Kirkkoneuvoston päätös ei syntynyt yksimielisesti. Raimo Sirén teki kaksi vaihtoehtoista päätösehdotusta, jotka hävisivät äänestyksissä. Molemmilla kerroilla puheenjohtajan, vs. kirkkoherra Matti Vehviläisen, ääni ratkaisi.

Ei messua, mutta sateenkaariväki avoimesti mukaan

Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan sateenkaarimessujen järjestämisestä. Maria Päivänen teki alkuvuodesta asiasta valtuustoaloitteen. Erillisiä sateenkaarimessuja ei päätetty järjestää, mutta neuvosto totesi seuraavaa:

”Seurakunta kutsuu hengelliseen yhteyteensä kaikkia ihmisiä. Seurakunnassa on tilaa perheille, yksineläville, eronneille ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Kaikkiin ihmisiin halutaan suhtautua avoimesti ja kohdella heitä kunnioittavasti. Erillisiä sateenkaarimessuja ei päätetty järjestää, vaan seurakunta haluaa tehdä työtä sen eteen, että jokainen voisi kokea olevansa tervetullut kaikille avoimeen toimintaan vailla rajoituksia tai raja-aitoja. Kirkon aarre, evankeliumi, kuuluu kaikille ihmisille. Seurakunta haluaa pitää ydinsanomaa kirkkaalla ja raikkaalla tavalla esillä ja kutsua kaikkia ihmisiä seurakunnan yhteyteen.” Tiivistelmän on laatinut vs. kirkkoherra Matti Vehviläinen.  

Uusi strategia työn alle

Sääksjärven seurakuntatalon lisäksi kirkkoneuvosto käynnisti päätöksillään seurakunnan kehitystyön perustamalla strategia- ja hallintotyöryhmät.

Strategiatyöryhmän tavoitteena on laatia seurakunnalle uusi viisivuotisstrategia 2021–2026. Sen on määrä valmistua ensi vuoden keväänä. Neuvoston valitsemat luottamushenkilöjäsenet ovat Marika Salo ja Kari Tolonen. Muut jäsenet ovat kirkkoherra Mikko Oikarinen (puheenjohtaja), seurakuntapastori Leena Sorsa (sihteeri), työntekijöiden edustajat nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen ja johtava kappalainen Matti Vehviläinen sekä seurakuntalaisia edustava Salla Kurppa-Silva. Työryhmä täydentyy vielä nuorten edustajalla.

Hallintotyöryhmässä pohditaan strategiatyön osana seurakunnan sisäistä hallintorakennetta ja toimintatapaa. Se valmistelee esimeriksi aloitteen pohjalta tulleen kysymyksen työntekijöiden edustuksen saamisesta päätöksentekoelimiin. Kirkkoneuvosto asetti työryhmään seuraavat henkilöt eri valtuustoryhmistä: Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Timo Kämäräinen, Tuula Petäkoski-Hult, Raimo Sirén ja Timo Viitanen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi määräaikaisen kanttorin sivutoimilupahakemuksen kuoron johtamista varten. Aloite Lempoisten seurakuntatalon toimistotilojen saneerauksesta sosiaaliseen työhön käsitellään myöhemmin yhdessä laajempaa kiinteistöasioiden kokonaisuutta.

Marita Miettinen

Lisätiedot:
kirkkoherra Mikko Oikarinen, p. 050 544 3343  

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousasiakirjojen pdf-muotoiset verkkoversiot ovat nettisivuilla Info ja asiointi -päävalikon ja Päätöksenteko ja talous -sivun alasivulla. Pääset sivulle suoraan tämän linkin kautta.