Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto yhteiskuvassa

Lempäälä-talo: Seurakunta pyrkii lainvoimaiseen päätökseen

31.1.2020 16.42

Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28. tammikuuta siirtää Lempäälä-talon toimitilojen vuokraamisesta koskevan esityksensä 3. helmikuuta pidettävään uuteen neuvoston kokoukseen. Lopullisesti asian päättää 11. helmikuuta kokoontuva kirkkovaltuusto.


Kirkkoneuvosto haluaa varmistaa lainvoimaisen päätöksen syntymisen.

Se esittää 11. helmikuuta kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että seurakunnan toimitilojen neliömäärä Lempäälä-talossa voisi olla myös pienempi kuin aiemmin on päätetty, mikäli pitkittyneen päätöksentekoprosessin vuoksi Lempäälään kunta ehtii vuokraamaan toisaalle osan seurakunnan tavoittelemista tiloista.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi johtavat viranhaltijat eli vs. kirkkoherra Matti Vehviläisen ja vs. talousjohtaja Annu Kuusiston ratkaisemaan vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksen seurakunnan tarpeiden ja edun mukaisesti.

Monisäikeisen päätöksentekoprosessin taustalla on muun muassa Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa käsittelyä odottava Asko Siivolan ja hiljattain edesmenneen Raimo Sirénin 23.10.2019 jättämä valitus, joka koskee kirkkovaltuuston 24.9.2019 asiasta tekemää ja mahdollisesti virheellisesti syntynyttä päätöstä.

Uudella valtuuston päätöksellä on tarkoitus kumota aiempi (24.9.2019) valtuuston päätös. Kirkkoneuvoston itsensä 30.12.2019 tekemä uusi päätös ei varmuudella kumoa syyskuussa tehtyä valtuuston päätöstä.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätöksentekoelin. Kirkkovaltuuston 11. helmikuuta tekemä päätös saanee lainvoiman reilun kuukauden päästä päätöksenteosta. Mikäli kunnalla on vielä tuolloin vapaana toimitilaa, voivat seurakunta ja kunta laatia sopimuksen tilasta aikaisintaan 20. maaliskuuta.

Marita Miettinen

Lisätietoja maanantaista 3.2. alkaen:
vs. kirkkoherra Matti Vehviläinen
p. 050 544 3358
sp. matti.vehvilainen@evl.fi

vs. talousjohtaja Annu Kuusisto
p. 050 544 3340
sp. annu.kuusisto@evl.fi

Asiakirjalähteitä:

Katso kirkkoneuvoston pöytäkirja 28.1.2020 tämän linkin takaa.

Katso kirkkovaltuuston esityslista 11.2.2020 tämän linkin takaa.