Uutislistaukseen

Lempäälän SRK_piirroselementit_pilvi.jpg Strategian piirroskuvituksen on tehnyt Réka Gruborovics.

Rohkeasti kiinni Elämässä - uusi strategiakausi alkaa

29.12.2020 12.04

Lempäälän seurakuntaa ohjaa ensi vuoden alusta lähtien uusi strategia. Sen tunnuslause ja tulevaisuuden visio on Rohkeasti kiinni Elämässä. Elämä isolla alkukirjaimella viittaa kristillisen kirkon perustaan eli Kristukseen. Hänhän on Raamatun mukaan tie, totuus ja elämä.

Strategia on käytössä viiden vuoden ajan 2021–2025. Kausi noudattelee koko kirkossa käytössä olevia tavoitteellisen suunnittelun viisivuosikausia.

Asukkaiden näköinen seurakunta

Strategian avaus kertoo tiivistetysti sen tarkoituksen.  

--- Lempäälän seurakunta pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoittavaa seurakuntaelämää lempääläläisten parhaaksi.

– Strategiaa luonnehtivat lempääläläiset, paikkakunnan asukkaat. Sen pohjana olivat heidän toiveensa, jotka kartoitettiin helmikuussa verkkokyselyn avulla, kertoo Maria Haapavaara. Hän on diakoni, joka oli mukana strategiaa kokoavassa työryhmässä seurakuntalaisen roolissa.

Haapavaara vastasi verkkokyselyn toteutuksesta.
– Vastaajamäärä oli upea, 1022. Iloitsin erityisesti siitä, että vastaajissa oli paljon nuoria.  

Työryhmä ahkeroi joulusta kevääseen. Puhetta johti vs. kirkkoherra Matti Vehviläinen, sihteeri–asiantuntijana oli seurakuntapastori, pappisasessori Leena Sorsa. Muut työntekijäedustajat olivat Lea Blomqvist ja Tiina Koskinen. Luottamushenkilöjäsenet olivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Tolonen. Haapavaaran rinnalla toinen seurakuntalaisen ääni oli Salla Kurppa-Silva.

Verkkokyselyn ohella strategiatyössä kuunneltiin työntekijöiden ja luottamusmiesten ajatuksia. Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian 16. kesäkuuta 2020.

Arvot ohjaavat toimintaa 

Strategian ohjaava vaikutus alkaa näkyä heti vuonna 2021.  

[…] strategian toivotaan suuntaavan seurakunnan toimintaa yhteisten näkemysten mukaisesti sekä ohjaavan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti.

– Jo vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa strategian arvojen ja painopisteiden mukaiset asiat olivat prioriteettilistan kärjessä, kertoo Marika Salo. Hän on luottamushenkilönä seurakunnan päättävissä elimissä, kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa.  

Yhdymme kirkon yhteisiin arvoihin, kristillisiin hyveisiin, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3). Lisäksi sitoudumme Lempäälän seurakunnassa seuraaviin arvoihin, joiden haluamme ohjaavan seurakuntamme toimintaa ja päätöksentekoa: yhteisöllisyys, osallisuus, rohkeaa hengellisyys, kunnioitus ja läpinäkyvyys.  

Painopisteet ovat valintoja

Arvojen lisäksi strategiaan on kirjattu 15 toimintaan ja seurakuntalaisiin liittyvää painopistettä sekä 11 päätöksentekoon, talouteen ja työyhteisöön liittyvää tavoitetta. 

Hallinnossa on luvassa jo vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaissuunnittelun apuvälineitä, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja viestintäsuunnitelmat sekä talouden tasapainottamisohjelma.

Toiminnan puolella seurakunta aikoo huomioida muun muassa perheiden ja kirkkovuoden juhlapyhät, rohkaisee kastamaan lapsia, monipuolistaa Pyhän Birgitan kirkon käyttöä, parantaa lasten ja nuorten osallisuutta, huomioi ympäristökysymykset, lähetystyön ja -asenteen, laajentaa yhteistyöverkostoaan ja etsii yhteyttä myös heihin, jotka eivät kuulu kirkkoon.

 

Uudistamme toimintakulttuuriamme. Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden, tuen ja kumppanuuden kantaa vastuuta seurakuntaelämän rikastamisesta.

Tämän kohdan Maria Haapavaara haluaa nostaa esiin seurakuntaa uudistavana voimana. 

– Että seurakuntalainenkin olisi toimija, jolla on mahdollisuus tehdä ja kokeilla, Haapavaara tiivistää.  

Entä tunnuslauseessa painotettu rohkeus, mitä se voisi olla?
– Minusta sitä, että lempääläläinen voisi elää rohkeasti kristittynä ja seurakunta olisi paikka ja taustatuki, joka mahdollistaa sen.

Sitaatit ovat suoraan seurakunnan strategiasta 2021-2025.
Se löytyy tämän linkin takaa. 

Teksti Marita Miettinen, piirroskuvat Réka Gruborovics.