Uutislistaukseen

Vanhan Kuljun seurakuntatalon tontista tehty ostotarjous

13.4.2021 18.22

Seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 13. huhtikuuta.

Katso esityslista ja myöhemmin pöytäkirja tämän linkin takaa. 

Esityslistalla oli muun muassa seuraavia asioita: 

Vanhan Kuljun seurakuntatalon tontista tehty ostotarjous

Vanhan Kuljun seurakuntatalon tontista (Seurakuntatalontie 12) on tehty ostotarjous 1.4.2021. Tarjouksen on tehnyt Mediset Hoivarakentajat Oy ja allekirjoittajana maanhankintapäällikkö Markku Kaurila. Tarjouksessa on hinta tontista sekä toisena vaihtoehtona tontin vuokraus. 

Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kiinteistöpäällikön neuvottelemaan tarjouksesta Mediset Hoivarakentaja Oy:n kanssa.

Taustaa: Kirkkovaltuusto hyväksyi Lempäälän seurakunnan uuden Rohkeasti kiinni Elämässä –strategian kesäkuussa 2020. Strategiaan sisältyy toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tasapainottaminen, henkilöstö-, kiinteistö- ja viestintäsuunnitelmien tekeminen sekä ympäristöasiat.

Lainaus strategiasta;-Vuoden 2021 loppuun mennessä laadimme kiinteistöstrategian, josta ilmenee, mistä kiinteistöistä luovumme ja missä aikataulussa tämän toteutamme. Kiinteistöstrategia ennustaa myös tulevaisuuden investointitarpeet ja korjaukset. Lisäksi kiinteistöstrategiasta ilmenee, mitä muita mahdollisia ratkaisuja kiinteistöjen omistamisen, korjaamisen tai hankinnan osalta seurakunnassamme tullaan tekemään strategiakauden aikana. Kiinteistöjen rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa edistämme ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Hautausmaiden hoitosuunnitelman hyväksyminen

Hautausmaiden hoitosuunnitelma täydentää hautausmaiden käyttösuunnitelmia ja antaa hautainhoidosta ja hauta-alueiden hoitamisesta täydentäviä ohjeita. Siinä voidaan myös täsmentää seurakunnan ja hautaoikeuden haltijoiden välistä työnjakoa hautojen hoidossa.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi hoitosuunnitelman. 

Hautausmaan hoitosuunnitelman tavoitteena on myös lisätä hautausmaan hoidon suunnitelmallisuutta. Kirkkohallitus suosittelee hoitosuunnitelman laatimista hautausmaille. Ohjeiden mukaan hautausmaiden hoitosuunnitelmaan sisältyvät säännölliset ja usein toistuvat työt kuten kasvillisuuden hoitotyöt, puhtaanapito ja talvikunnossapidon suunnittelu. Pitkän tähtäimen suunnitteluun kuuluvat esimerkiksi puuston uudistamisen suunnittelu sekä hautausmaan toimintaa ja ylläpitoa varten tarvittavien koneiden, kaluston ja tilojen käytön suunnittelu.

Hautojen hallinta-ajan päättymisestä johtuva kuulutusmenettely

Kirkkohautausmaalla ja Ristimäen hautausmaalla on eräiden sukuhautojen hallinta-aika päättynyt. Haudat voidaan tällaisessa tilanteessa ottaa uudelleen käyttöön. Käyttöönoton edellytys on, että asiasta tehdään virallinen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely toimitettaan julkaisemalla ilmoitus Lempäälän-Vesilahden sanomissa ja seurakunnan verkkosivulla sekä merkitsemällä haudat toimenpiteestä kertovalla ilmoituksella. Mikäli kuulutusmenettelyllä ei löydy haudoille haltijaa tai hautoja ei uudelleen lunasteta, katsotaan haudan palautuneen seurakunnalle luovutettavaksi edelleen uutena sukuhautana.

Osalla kuulutettavista hautapaikoista on voimassa olevia hoitosopimuksia. Mikäli kyseisiä hautapaikkoja ei lunasteta uudelleen, seurakunnalla on oikeus purkaa hoitosopimus yksipuolisesti ja palauttaa jäljellä oleva hoitopääoma ilman korkoja hautainhoitorahastosta hoitosopimusasiakkaalle.

 Nykyisen käytännön mukaan kirkkohautausmaalta luovutetaan sukuhauta, jos vainaja on eläessään kuulunut 45 vuotta Lempäälän seurakuntaan tai jos vainaja tai hänen puolisonsa on sotaveteraani. Jäljellä olevat vapaat hautapaikat ovat käymässä vähiin. Kuulutusmenettelyllä hautoja vapautuu edellä mainittua käyttötarkoitusta varten. Ristimäen hautausmaalle on oikeus tulla haudatuksi hautaustoimilain mukaisesti.

Kuulutettaviksi tulevat haudat sijaitsevat koko kirkkohautausmaan alueella ja Ristimäen hautausmaan osastoilla 2 ja 3. Kuulutettavilla haudoilla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai taiteellisesti merkittäviä muistomerkkejä, jotka on syytä säilyttää.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta aloittaa hallinta-ajan päättymisestä johtuvan kuulutusmenettelyn kaikille haudoille, joiden hallinta-aika on päättynyt vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuulutus on vuoden mittainen ja määräaika lasketaan alkavan seitsemän vuorokauden kuluttua tiedoksiannosta.