Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston maaliskuun kokouksen esityslistalla tilinpäätös 2023

Kirkkoneuvoston toimihenkilöt yhteiskuvassa pöydän ympärillä.

Kirkkoneuvoston toimihenkilöt yhteiskuvassa: sihteeri, talousjohtaja Kati Nieminen (vas.), puheenjohtaja, kirkkoherra Matti Vehviläinen ja varapuheenjohtaja Kari Tolonen (oik.).

Kirkkoneuvoston esityslistalla tilinpäätös

Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontuu maaliskuun kokoukseensa tiistaina 19. maaliskuuta.

Katso tämän linkin takaa kokouksen esityslista pdf-muodossa.

Kirkkoneuvosto aikoo päättää seuraavista asioista:

 • Seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Alustavan tilinpäätöksen mukaan tilikauden 2023 tulos olisi noin 474 000 euroa ylijäämäinen ja alustava vuosikate olisi pyöreästi 873 500 euroa. Alustavan tilinpäätöksen mukaan kirkollisveroa kertyi viime vuonna noin 5 150 000 euroa, lähes 700 000 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Alustavan tilinpäätöksen mukaan toimintakuluja olisi vuonna 2023 ollut 4 753 342 euroa ja investointeihin olisi käytetty 285 542 euroa.      
 • Vuonna 2021 tehdyn kiinteistösuunnitelman päivityksestä. Suunnitelma päivitetään vuosittain maaliskuussa.
 • Seurakunnan liittymisestä Tampereen seudun ilmastokumppaniverkostoon.
 • Kahden edustajan valinnasta Kirkko 2023 -nimiseen nuorten tulevaisuuseminaariin.
 • Uuden jäsenen nimittämisestä kuusijäseniseen seurakunnan ympäristötyöryhmään, ehdolla on Susanna Kumpulainen.
   

Kirkkoneuvosto saa tiedoksi:

 • Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen. Sen mukaan 31.12.2023 seurakunnan palveluksessa oli 56 työntekijää. 
 • Pirkanmaan maakuntamuseon (8.3.2024) ja ELY-keskuksen (7.3.2024) kannanotot, jotka koskevat Lempoisten seurakuntatalon purkamista. Kumpikaan viranomainen ei puolla koko talon purkamista.
 • Tampereen aluekeskusrekisterin toimintakertomuksen ja talouden toteuman 2023 sekä kustannustenjakosuunnitelman 2024.  
 • Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanoasian: koskee alkuvuoden kokousten toimeenpanoa.
 • Tammi-helmikuun 2024 talouskatsauksen.   

Seurakunnan 13-jäseninen kirkkoneuvosto päättää seurakunnan juoksevista asioista ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Sen kokoukset eivät ole avoinna yleisölle. Lue lisää kirkkoneuvostosta tämän linkin takaa.

18.3.2024 15.48