Uutislistaukseen

Sääksjärven seurakuntatalon kustannusarvio kirkkoneuvostoon

Rakentamaton tontti, jonka toisella reunalla on kerrostalo.

Vanha seurakuntakeskus on purettu. Tontille suunnitellaan uutta seurakuntataloa ja asuinkerrostaloa.

Kirkkoneuvosto kokoontuu syyskuun kokoukseensa 10. syyskuuta. 

Kokous on Sääksjärven seurakuntatalon rakentamisen suhteen tärkeä, sillä neuvosto päättää Sääksjärven seurakuntatalon kustannusarvion hyväksymisestä ja toimista, jotka tähtäävät rakennusluvan ja talon rakentajan hankkimiseen.

Sääksjärven uuden 550 neliömetrin suuruisen seurakuntatalon kustannusarvio on 3 200 300 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron osuuden mutta ei kalustusta.

Kokouksessaan kirkkoneuvosto päättää myös valtakirjan myöntämisestä seurakuntatalon pääsuunnittelijalle ja arkkitehdille Jouni Kulmalalle talon rakennusluvan hankkimista varten.

Uusi strategia työn alle   

Syyskuun kokouksessaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan hallinnon kehittämisen seuraavista askeleista, strategia- ja hallintotyöryhmien perustamisesta.

Strategiatyöryhmän tavoitteena on laatia seurakunnalle uusi viisivuotisstrategia 2021–2026. Suunnitelmien mukaan sen on määrä valmistua ensi vuoden keväänä. Kokouksessaan neuvosto valitsee myös strategian valmisteluryhmään luottamushenkilöjäsenet. Hallintotyöryhmässä taas pohditaan kirkkoneuvoston apuna olevan taloudellisen jaoston tulevaisuutta sekä yleisemmin seurakunnan sisäistä hallintorakennetta ja toimintatapaa.

Hallinnon kehittämiseen liittyy myös aloite, joka tähtää työntekijöiden edustuksen saamiseen kirkkovaltuuston ja taloudellisen jaoston kokoukseen. Aloitteen tekijöinä ovat työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi luottamushenkilöä. Lisäksi he ehdottavat kirkkoneuvoston toimintaan muutosta niin, että seurakunnan eri toimintalohkoista vastaavilla johtavilla viranhaltijoilla olisi läsnäolo-oikeus keskeisessä päätöksentekoelimessä, kirkkoneuvoston kokouksessa.

Kirkkoneuvosto käsittelee myös kahta luottamushenkilön aloitetta. Toinen koskee sateenkaarimessun järjestämistä Lempäälässä ja toinen Lempoisten seurakuntatalon toimistotilojen saneerausta ikäihmisiä ja vammaisia palveleviksi toimitiloiksi.

Kirkkoneuvosto käsittelee myös määräaikaisen kanttorin sivutoimilupahakemuksen.

Marita Miettinen 

5.9.2019 14.33