Uutislistaukseen

Kuulutus hautaoikeuden menettämisestä

31.10.2019 13.23

Muutamia Lempäälän seurakunnan hautausmailla olevia hautoja ei ole kehotuksesta huolimatta kunnostettu. 

Vuosina 2017-2018 Kirkkohautausmaalla ja Ristimäen hautausmaalla tehdyn seurannan mukaan seuraavien hautojen hoito on laiminlyöty:  

1K3-05-05-048
1K2-01-04-085
1K2-01-05-118
1K2-02-03-075
1K2-04-03-070-071

1K1-02-02-039-040
2R0-05-11-241
1K4-01-08-161
1K1-06-08-154-156

Tunnuksen kirjain K viittaa Kirkkohautausmaahan, kirjain R Ristimäen hautausmaahan. 

Koska hautoja ei kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu, kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.10.2019 julistanut hautaoikeuden menetetyksi (kirkkolaki 17 luku 5 §.) 

Asiaa koskevissa kysymyksissä teitä neuvoo seurakuntapuutarhuri, p. 050 5443 531, os. Kirkkopolku 1, Lempäälä.

Valitusoikeus 14 päivää alkaen 6.11.2019

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 14 päivän kuluessa asian tiedoksisaannista, kirkkoneuvostolle osoitetulla oikaisuvaatimuksella. tiedoksisaantipäivänä pidetään 6.11.2019.

Päätökseen saa tehdä valituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusosoite: Lempäälän seurakunta, kirkkoneuvosto, Kirkkopolku 1, 37500 Lempäälä