Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston yhteiskuva. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa

Kirkkoneuvoston esityslistalla henkilöstöasioita

4.11.2019 17.47

Kirkkoneuvoston marraskuun kokouksessa 5.11. asialistalla on paljon henkilöstöhallintoon liittyviä asioita.

Iso kokonaisuus on työ- ja virkavapauksien myöntämisen periaatteet. Tavoitteena on luoda harkinnanvaraisissa asioissa seurakunnan omat, tasapuoliset käytännöt.

Listalla määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran vakinaistaminen 

Neuvosto päättää monesta työ- tai virkavapaasta.

Toimistosihteeri anoo virkavapaan jatkoa 1.1.–30.9.2020 väliseksi ajaksi. Sijaiseksi esitetään hänen nykyistä sijaistaan.

Seurakuntapastori anoo virkavapaan jatkoa koko ensi vuoden ajaksi 1.1.–31.12.2020.

Kirkkoneuvosto päättää tästä ja lisäksi siitä, että hänen sijaisenaan toimineelle papille pyydetään virkamääräystä tuomiokapitulista työn jatkamiseksi Lempäälän seurakunnassa.

Diakoni anoo virkavapaata 11.11.2019–31.12.2020 väliseksi ajaksi. Hänen sijaisekseen esitetään kesädiakonina ollutta henkilöä.

Seurakuntapastori anoo virkavapaata 2,5 vuoden ajaksi ensi vuoden alusta alkaen eli 1.1.2020-30.6.2022.

Päätösesityksen mukaan kirkkoneuvosto ottaa kantaa asiaan vasta sen jälkeen, kun työ- ja virkavapauksien periaatteet on päätetty. 

Kokouksessa päätetään myös määräaikaisena olleen nuorisotyönohjaajan viran vakinaistamisesta.

Kaikki seurakunnat aluekeskusrekistereihin 2022

Lisäksi asialistalla on henkilöstöpäällikön nimenkirjoitusoikeus ja kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen nuoriso- ja rippikoulutyön kausityöntekijöiden työhaastatteluryhmään.

Kirkkoneuvosto keskustelee kokouksessa Lempäälän seurakunnan liittymisestä aluekeskusrekisteriin.

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti muutos koskee kaikkia seurakuntia.

Seurakuntien on liityttävä johonkin alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2022 alussa. Lähimmät alueelliset rekisterit muodostuvat Tampereelle ja Lahteen.

Lue kirkkoneuvoston esityslista ja myöhemmin pöytäkirja tämän linkin takaa.