Uutislistaukseen

Ihmisiä keskustelemassa pöydän ympärillä. Kevään ajan strategiatyöryhmä kokoaa, tuottaa ja analysoi seurakuntaa koskevaa tietoa ja ehdottaa niiden perusteella toimintaa suuntaavia linjauksia. Keskellä seurakuntalaisten edustaja Maria Haapavaara.

Seurakunnan strategiatyö on käynnissä

24.1.2020 12.08

Lempäälän seurakunta saa uuden strategian vuosille 2021–2026.

Tavoitteena on, että toimintaa ohjaavat linjaukset ovat valmiina toukokuussa 2020.

Ne otetaan huomioon vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa, ja uusi strategia astuu voimaan vuoden 2021 alussa.

Klikkaa tästä - vastaa yleisölle tarkoitettuun kyselyyn ja vaikuta! 
Palkintona 300 euron lahjakortti. 

Työryhmässä seurakuntalaisia

Strategiatyöryhmän ensimmäinen tapaaminen oli 4. joulukuuta.

Työryhmässä seurakuntalaisten edustajina ovat Marika Haapavaara ja Salla Kurppa-Silva.

Luottamushenkilöiden edustajat ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Tolonen. Työntekijäedustajat ovat lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Lea Blomqvist, nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen ja johtava kappalainen Matti Vehviläinen.

Puhetta johtaa kirkkoherra Mikko Oikarinen. Sihteerinä on seurakuntapastori, pappisasessori Leena Sorsa.

– Ensimmäisellä kerralla tutustuimme, puhuimme hyvistä ja huonoista strategioista, kävimme kevään kalenterin, aikataulut ja työskentelyt suuntaa-antavasti läpi ja jaoimme valmistelutehtäviä itse kullekin, Leena Sorsa kertoo.

Tähtäin tulevaisuudessa 

Strategialla tarkoitetaan tavallisesti johtamisen tukena käytettävää pitkäjänteistä ja laaja-alaista suunnittelua sekä siihen liittyviä menettelytapoja.

Työskentelyn aikana pohditaan usein organisaation merkitystä ja asemoidaan sitä suhteessa ympäristöön. Tähtäin on tulevaisuudessa. 

Lempäälän seurakunnassa strateginen työ alkoi viime keväänä.

Leena Sorsa ja Matti Vehviläinen haastattelivat ja kuuntelivat työntekijöiden ajatuksia seurakunnan tulevaisuudesta ja työn kehittämisestä.

Vuoden 2020 alussa aiotaan kuulla seurakuntalaisten ajatuksia ja varsinkin heidän odotuksiaan laajan kyselyn avulla.

Strategia-ajattelu kirkkoon 2000-luvulla  

Kirkkoneuvosto päätti strategiatyöstä ja työryhmästä kokouksessaan 10. syyskuuta 2019.

Tällä hetkellä seurakunnan toimintaa, johtamista ja asemaa ohjaavia linjauksia ovat ”Ilo kuulua seurakuntaan” – dokumentti ja ”Herran vuori” -visio.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa strategiatyö on kuulunut suunnitteluun 2000-luvun ajan.

Kirkon ensimmäinen yhteinen strategiadokumentti oli Läsnäolon kirkko (2002). 

Nykyinen linjaus, Kohtaamisen kirkko (2014), näyttää suuntaa vuoteen 2020 asti. Uuden, tulevaisuuteen suuntaavan strategian valmistelu on jo alkanut.

Marita Miettinen
Kuva: Lempäälän seurakunnan kuva-arkisto