Uutislistaukseen

Lempäälä-tausta neljällä ehdokkaalla - kirkolliskokousvaalit ovat 11. helmikuuta

10.2.2020 12.59

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään 11. helmikuuta.

Vaaleissa näihin elimiin valitaan sekä maallikko- että pappisedustajat.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024.

Äänioikeus maallikkojäsenten vaaleissa on seurakuntien luottamushenkilöillä ja pappisehdokkaiden vaaleissa hiippakuntien papeilla.

Kauppinen, Munukka, Salo ja Sorsa ehdolla kirkolliskokoukseen

Tampereen hiippakunnan maallikkoehdokkaista lempääläläistaustaa on kirkolliskokousvaalissa Tuomas Kauppisella (Avara kirkko –ehdokaslista) ja Marika Salolla (Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki). Kauppinen on ollut seurakunnassa muun muassa kausityöntekijänä ja Salo on kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Hiippakuntavaltuustoon on ehdolla kirkkovaltuutettu Maria Päivänen (Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit).

Pappien vaaleissa ehdokkaina kirkolliskokoukseen ovat Lempäälän seurakunnan virkavapaalla oleva seurakuntapastori Saila Munukka ja seurakuntapastori, pappisasessori Leena Sorsa (mol. Avara kirkko). Hiippakuntavaltuustoon ovat ehdolla Munukka ja vs. seurakuntapastori Ensio Partanen (Yhdessä hiippakuntamme parhaaksi).

Kaikki ehdokkaat ovat esillä Ehdokasgalleria-verkkosivustolla osoitteessa ehdokasgalleria.evl.fi

Alustavat tulokset 12. helmikuuta

Kirkolliskokousvaalien alustavat tulokset kerrotaan 12.2. alkaen Ehdokasgalleria-verkkosivustoilla.

Hiippakuntavaltuustovaalien tuloksista kertovat puolestaan hiippakuntien tuomiokapitulit. Tampereen hiippakunnan verkkosivujen osoite on tampereenhiippakunta.fi.

Kirkolliskokous on ylin päätöksentekoelin

Kirkolliskokous on kirkon ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.

Kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin.

Hiippakuntavaltuustot linjaavat kirkon työtä hiippakunnan tasolla. Äänioikeus vaaleissa on seurakuntien luottamushenkilöillä ja hiippakuntien papeilla.

Kirkkovaltuusto valitsee maallikkoedustajat

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit.

Lisätietoja:

https://evl.fi/kirkolliskokousvaalit

https://ehdokasgalleria.evl.fi/fi

https://www.tampereenhiippakunta.fi/