Uutislistaukseen

Strategiakyselyyn vastanneet toivovat tukea arkeen

31.3.2020 17.07

Lempäälän seurakunnassa toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa strategiakysely, jossa kartoitettiin vastaajien suhdetta seurakuntaan, osallistumista toimintaan ja tulevaisuuden toiveita.

Kysely toteutettiin pääosin verkossa. Vastauksia koottiin myös kadulle jalkautuen ja yhteistyössä koulujen kanssa. Kyselyyn vastasi 1022 eri-ikäistä seurakuntalaista.

Noin puolet vastanneista oli työikäisiä aikuisia, viidennes 15-24 -vuotiaita nuoria ja noin joka kymmenes sitä nuorempia.

Seurakunnan toivottiin erityisesti panostavan perheiden arjen tukemiseen (37 %), matalan kynnyksen toimintaan (31 %) ja nuorten kohtaamiseen (30 %).

 

Vastaajista vajaa puolet kertoi osallistuvansa seurakunnan toimintaan viikoittain tai kuukausittain. Noin joka kahdeksas ei ollut siinä mukana lainkaan.

Vajaa puolet vastanneista oli viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut juhlapyhinä järjestettyihin tilaisuuksiin. Lähes yhtä moni oli ollut mukana jossakin kirkollisessa toimituksessa.

Noin joka kolmas oli käynyt messussa, konserteissa, Kahvila Olkkarissa tai lähetyskirppis Toivontorilla.

Alle 24-vuotiaiden vastaajien tärkeimmiksi kehittämistoiveiksi nousivat nuorten kohtaaminen, virkistystoiminta ja verkostoituminen. Yli 25-vuotiaden miesten toiveissa painottuivat seurakunnan tuki perheen arkeen ja kristillinen kasvatus.

Tulevaisuuden avainsanoiksi kyselyssä nousivat helposti lähestyttävä, luotettava, eri elämäntilanteita tukeva ja ihmistä lähellä oleva seurakunta.

Tuloksia hyödynnetään työryhmässä, joka suunnittelee seurakunnan toimintaa ohjaavaa strategiaa vuosille 2021–2026.

 

RP