Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen

Seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 16. maaliskuuta. Kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa verkossa. 

Asioina olivat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen käsittely neuvoston osalta, seurakunnan keittiöpalvelujen järjestäminen uudelleen sekä avustuksen antaminen Lahteen tulevalle evakkopatsaalle. 

Katso kirkkoneuvoston pöytäkirja tämän linkin takaa.  

Keittiöpalvelujen uudistaminen ensi vuoden talousarvion yhteyteen 

Evakkopatsasta varten neuvosto päätti antaa tuhat euroa. Keittiöpalvelujen järjestämisen uudelleen neuvosto päätti siirtää ensi syksyyn vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteyteen. 

Asia oli esillä kirkkoneuvostossa jo helmikuussa. Silloin neuvosto päätti palauttaa sen lisävalmisteluun. Palvelujen järjestämisessä ytimenä on siirtyä kirkkokahvituksissa, muissa ruokatarjoiluissa ja leireillä ostopalvelusta omaan keittiöhenkilökuntaan, ja perusteena ovat kustannussäästöt. Maaliskuun esitykseen sisältyi ruokapalveluvastaavan, ruokapalvelutyöntekijän sekä määräaikaisen leirikeskustyöntekijän palkkaaminen.

Koronavuoden tilinpäätös puoli miljoonaa ylijäämäinen

Kirkkonneuvosto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen omalta osaltaan. Lopullisesti sen päättää kirkkovaltuusto myöhemmin tänä keväänä. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Vuoden 2020 tulos on 528 805 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 828 012 euroa.

Positiivinen tulos johtuu koronatilanteesta. Vuoden aikana seurakunnan toiminta supistui kauttaaltaan ja se puolestaan pienensi menoja, myös palkkojen puolella. Lisäksi vuonna 2020 seurakunta sai aiempaa enemmän toimintatuottoja. Myös kirkollisveroja kertyi odotettua enemmän.

Verot ja valtionkorvaus suurin tulonlähde  

Tulojen puolella vuonna 2020 seurakunnan jäsenten maksamia veroja ja valtionkorvausta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta kertyi kaikkiaan 4 617 707 euroa. Luku on edellisvuoteen verrattuna 89 140 euroa enemmän.

Tuloveroprosentti oli vuonna 2020 sama kuin edellisenä vuonna, 1,45.

Seurakuntaan kuului viime vuoden lopussa 17 150 lempääläläistä, 72 prosenttia kunnan asukkaista. Kuten muualla Suomessa, myös Lempäälässä kirkkoon kuuluvien suhteellinen osuus on viime vuosina vähentynyt. Koko maassa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu vajaa 69 prosenttia väestöstä.

Toimintatuottoja odotettua enemmän

Vuonna 2020 toimintatuotot olivat yhteensä 410 890 euroa ja selvästi odotettua enemmän. Toimintatuottoihin sisältyi muun muassa rahoitusarvopapereiden myynnin tuotto (199 688 €), metsätalouden tuotot (73 479 €), valtion korona-avustus (32 000 €) ja Sääksjärven maa-alueen myynti. Toimintamenojen puolella ostot vähenivät lähes 70 000 euron verran.

Palkat suurin menoerä

Seurakunnan toimintamenot olivat viime vuonna noin neljä miljoonaa euroa (3 923 077 €). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 222 023 euroa.

Henkilöstökulut olivat suurin menoerä, 2 338 173 euroa. Laskua edellisvuoteen oli lähes sata tuhatta euroa. Vuonna 2020 jätettiin täyttämättä joitakin vapautuvia tehtäviä ja vähennettiin määräaikaisten työntekijöiden käyttöä.  

Seurakunnassa työskenteli viime vuoden lopussa 55 henkilöä, joista 13 oli määräaikaisia.

Investointeihin käytettiin vuonna 2020 noin 2 399 806 euroa. Suurimmat käyttökohteet olivat Tervajärven kappeli ja Sääksjärven uusi seurakuntatalo.

Marita Miettinen 

 

 

31.3.2021 12.20