Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokouskuulumisia

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto kokousti 3.5.

UUSI VIRKA

Päiväkerhotyylinen työ on vähentymään päin myös seurakunnissa, painoarvo on siirtymässä kokonaisvaltaiseen perhetyöhön. Siksi uusien tehtävienkin tulee siirtyä samaan suuntaan. Seurakunnassa perustetaankin syksystä lähtien uusi perhekeskeinen tehtävä. Siihen sisältyy monipuolinen perhetyön kehittäminen tiimin ja muiden alueen perhetoimijoiden kesken sekä uusien työtapojen kokeileminen lapsiperheiden toimintaan. Hengellisen työn viran hoitajalta edellytetään laajempaa koulutuspohjaa ja osaamista kuin perinteisessä varhaiskasvatuksen työssä. Perhetyöntekijän virka perustetaan 15.8. alkaen, rekry avataan 5.5. 

SEURAKUNTAVAALIT JO OVELLA

Vuoden 2022 seurakuntavaalilautakunnan jäseniksi valittiin jäseniksi Heini Mäenpää, Usko Gullstén, Simo Koivunen, Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Timo Uljas, Elina Korkee, Päivi Söderström, Reijo Fredriksson, Martti Kinnari ja Anu Pistovarajäseniksi Pekka Mäenpää, Antti Perälä, Terttu Kivinen, Hannu Kopola, Teemu Pisto, Sari Strömsholm, Riitta Halme, Ismo Korkatti ja Liisa Teeri. Puheenjohtajaksi valittiin Heini Mäenpää.

TÄRKEITÄ LUKUJA

Kirkollisveroa kertyi viime vuonna 4 266 985 euroa, lähes 100 000 enemmän kuin vuonna 2020. Investointeja viime vuodelle oli 1 464 847 euroa. Summasta leijonanosan nappasi Lempäälä-talon tilojen suunnittelu ja kalustaminen sekä Lempoisten seurakuntatalon suunnittelu. Viime vuoden lopussa seurakunnalla oli palvelussuhde 53 henkilön kanssa. Palkkakustannukset muut henkilöstökustannukset mukaan lukien ylitti 2 400 000 euroa. Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurimpia kulueriä. Viime vuonna ne olivat 54 % verotuloista.

Kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset. Niin ikään vahvistettiin vuoden 2021 ylijäämä 129 808,20 euroa.

Lue lisää kirkkovaltuuston kokousasioista:

Esityslistat ja pöytäkirjat - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi)

Seurakuntavaalit 2022 sivusto:

Seurakuntavaalit 2022 - Lempäälän seurakunta (lempaalanseurakunta.fi)

6.5.2022 11.15