Uutislistaukseen

Seurakunnan talousarvio 2021 pyrkii hillitsemään menoja

14.12.2020 12.24

Seurakunnan kirkkovaltuusto hyvälksyi 15. joulukuuta ensi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja kahden seuraavan vuoden toimintasuunnitelman 2022–2023.

Vuoden 2021 talousarvio on 220 000 euroa alijäämäinen. 

– Ensi vuodelle arvioidut tulot riittävät hyvin toimintaan, hautaustoimeen ja kiinteistöjen ylläpitämiseen, mutta investointeihin ja vuosittaisiin kirjanpidollisiin poistoihin ne eivät riittäneet. Siksi talousarvio on alijäämäinen, selvittää seurakunnan talousjohtaja Anneli Hell.

Verotuloja neljä miljoonaa euroa

Seurakunnan tuloissa talousarvion perustana ovat jäsenten verotulot. Tuloveroprosentti on ensi vuonna – kuten on ollut jo pitkään – 1,45. Sen mukaisesti kirkollisverotuloja kertyisi arviolta neljä miljoonaa euroa ja 91 prosenttia kaikista seurakunnan tuloista. 

Verotulon lopullinen euromäärä selviää kuitenkin vasta vuoden päätyttyä. Kertymään vaikuttavat talouden yleinen kehitys, seurakunnan jäsenmäärä sekä jäsenten ansiotulon määrä.

Viimeisimmän tiedon mukaan, lokakuussa 2020, Lempäälän seurakuntaan kuului 17 217 jäsentä, joista lapsia ja nuoria oli kolmannes, 32 prosenttia. Vuoden 2019 lopussa seurakuntaan kuului 72,7 prosenttia kaikista Lempäälän kunnan asukkaista.

Vaikka seurakuntaan ennestään kuuluvien osuus on viime vuosina laskenut, niin kuntaan muuttaneiden määrä lisää myös seurakunnan jäsenmäärää ja pitää yllä sen tulopohjaa.

– Tämän vuoden hyvä uutinen talouden kannalta on se, että vuoden 2020 aikana seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut 131 henkilöllä, kertoo talousjohtaja Hell.  

Tulojen puolella valtionrahoituksen määräksi on vahvistettu 468 740 euroa.

 Kaikille maan seurakunnille maksetaan vuosittain korvausta hautausmaiden, väestörekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, kuten kirkkojen, ylläpitämisestä.

 

Määräaikaisia vähemmän – henkilöstökuluissa säästöä  

Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa toimintakulujen määrä on 4 408 215 euroa.

Talousarvion valmistelussa tavoitteena oli vuoden 2019 tilinpäätöksen taso. Siitä kuitenkin jäätiin 260 000 euron verran.

– Tilannetta selittää tämän vuoden uusi meno, Lempäälä-talon tilojen vuosikustannus, joka on 200 000 euroa, sanoo Anneli Hell. 

Toimintakulut ovat kuitenkin kuusi prosenttia ja 250 000 euroa vähemmän kuin edellisessä, vuoden 2020 talousarviossa.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin yksittäinen toimintakulu. Vuoden 2021 talousarviossa palkkojen ja muiden henkilöstökulujen määräksi on arvioitu 2 409 170 euroa.

Henkilöstökulut laskevat lähes viisi prosenttia ja 120 000 euroa verrattuna tämän vuoden (2020) talousarvioon.

Säästöä on syntynyt jättämällä tehtäviä täyttämättä ja vähentämällä määräaikaisten työntekijöiden ja kesätyöntekijöiden osuutta. Seurakunnalla on myös yhteisiä virkoja muiden seurakuntien kanssa.

Seurakunnassa on uuden vuoden alkaessa tasan 50 työntekijää. Lisäksi ensi vuonna palkataan kuusi kausityöntekijää hautausmaille, viisi kesätyöntekijää nuoriso- ja rippikoulutyöhön sekä 15 nuorta kuukauden mittaisiin kesätöihin hautausmaille. Kesällä pestataan myös kymmeniä isosia lyhytaikaiseksi leiriavuksi.

Investointihankkeet talousarviovuodelle ovat 211 000 euroa. Investoinneissa on varattu määräraha muun muassa Lempäälän kirkon katon korjaussuunnitelmiin (100 000 euroa) ja Tervajärven leirikeskuksen sisä- ja ulkomaalaukseen (55 000 euroa).

Uusi strategiakausi alkaa  - Rohkeasti kiinni Elämässä 

Ensi vuosi 2021 on seurakunnan uuden viisivuotisstrategian ensimmäinen toimintavuosi. Strategian tunnuslauseena on Rohkeasti kiinni Elämässä.

Sen mukaisesti seurakunta painottaa toiminnassaan vuosina 2021-2026 lasten, nuorten ja perheiden seurakuntayhteyttä ja toimijuutta sekä lähetystyötä ja kansainvälistä vastuuta. Toimintatavoissa pyritään uuden kokeilemiseen ja toiminnan kehittämiseen palautteiden ja jatkuvan arvioinnin avulla.

Sääksjärvelle valmistuu ensi kesänä uusi seurakunnan toimitila, seurakuntakoti. Sääksjärveläisiä aiotaan kutsua mukanaan kehittämään toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Ensi vuoden muutoksia ovat myös seurakunnan palvelujen, seurakuntatoimiston ja hallinnon muuttaminen Lempäälä-taloon. Ensi vuoden aikana seurakuntaan valitaan myös uusi kirkkoherra. 

Marita Miettinen 

Klikkaa ja lue kirkkovaltuuston kokouksen esityslista tämän linkin takaa.  

Talousarvio julkaistaan verkossa pdf-muodossa sen hyväksymisen jälkeen.